Algemene voorwaarden Arcunia.com

 

Algemene Voorwaarden van Arcunia gevestigd te Roelofarendsveen. Hieronder te benoemen als “Arcunia".

Versie geldig vanaf 04-09-2009

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arcunia. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Arcunia.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Bij het aankopen van producten via deze website gaat de klant een "aankoop met betaalverplichting" aan met arcunia en dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de verkoper zoals hieronder beschreven.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Arcunia behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Arcunia erkend.

1.5 Arcunia garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en zo goed mogelijk voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1a. Verzending

Arcunia biedt 3 verschillen verzendopties aan voor leveringen binnen NL en naar Belgie;

 1. "Standaard (regular)" verzending met PostNL/TNT. Wanneer de klant deze optie kiest voor verzending van haar pakket, kan Arcunia nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies/beschadiging van uw pakket/product(en). Uiteraard zal Arcunia alle producten zeer goed verpakt en zo goed mogelijk beschermd tegen beschadigen van de ingesloten producten verzenden en zullen we óók bij een keuze voor "standaard" verzending u zo goed mogelijk proberen te assisteren bij een oplossing voor het onstane probleem, maar arcunia kan bij dit type (regular = standaard) verzending op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verlies/diefstal van pakket, of beschadigingen welke zijn ontstaan tijdens transport en de daaruit voortvloeiende financieele schade.
 2. "Verzekerde (insured)" verzending met PostNL/TNT. Wanneer de klant deze optie kiest voor verzending van haar pakket, is het pakket verzekerd voor verlies, diefstal van het pakket en beschadiging van de ingesloten producten welke is ontstaan tijdens transport. Mocht er tijdens het transport van uw pakket of producten welke "insured = verzekerd" zijn verzonden via Arcunia.com verlies/diefstal of beschadiging optreden van uw pakket óf gekochte product(en) dan bent u extra verzekerd voor een max. bedrag per pakket van € 500,00. Voordat er tot enige vergoeding door Arcunia aan de klant wordt overgegaan, zal Arcunia eerst een onderzoek laten doen door PostNL en wanneer blijkt dat het verlies van het pakket óf schade aan de producten is te wijten aan het transport, zal Arcunia de schade aan de klant vergoeden middels een vervanging van het/de verloren gegane product(en) of, wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Arcunia de klant een altenatief bieden van minimaal eengelijk bedrag dan het origineel aangekocht product óf een terugbetaling van het bedrag dat door de klant voor het/de product(en) aan Arcunia is betaald
 3. DHL Parcel standaard (regular) verzending (beschikbaar voor verzending naar NL/B) is een onverzekerde verzendoptie, gelijk aan de PostNL standaard verzend mogelijkheid. Voor een keuze van deze verzendoptie door de klant gelden dezelfde voorwaarden als bij een verzending met de "PostNL standaard" verzendoptie als bij punt 1 omschreven.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Arcunia bestellingen van voorraad modellen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product nog niet op voorraad is -pre-order- of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal arcunia de koper hiervan berichten. In het geval van een "pre-order" aankoop zal Arcunia koper op de pagina van het betreffende product op de hoogte houden van een verwachte leverdatum door deze te aldaar te vermelden zodra deze bekend is.

2.2a Aankoop van een gecombineerde order (voorraad & pre-order modellen) worden alle producten van betreffende order gezamenlijk verzonden, zodra alle producten van de gehele aankoop bij verkoper voorradig zijn.

2.3 Wanneer een aangekocht product door overmacht of door welke andere reden ook, niet (meer) leverbaar is, zal het volledige aankoopbedrag voor betreffend product aan koper worden terugbetaald.

2.4 Aan de leveringsplicht van Arcunia zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Arcunia geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4a Arcunia kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer het verzonden pakket niet bij de geadresseerde afgeleverd kan worden door foutief adres, afwezigheid van geadresseerde en/of enig andere reden waarbij de verantwoordelijkheid bij koper ligt

2.5 Eenieder heeft de mogelijkheid een bestelling zelf af te komen halen en/of onze winkel een bezoek te brengen. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer dit middels een afspraak is bevestigd.

 

2a. betaling

Opmerking voor Nederlandse klanten; Graag uw aankoop met iDEAL of overschrijving betalen. Dit is de goedkoopste manier van betalen. Als u hieraan meewerkt, kunnen wij onze prijzen zo laag mogelijk houden. Bij voorbaat dank!

2a1; Voor de betaling van aankopen op deze website, worden door arcunia de volgende opties aangeboden;

 • iDEAL, Betaling via iDEAL en bankoverschrijving  is beschikbaar voor onze Nederlandse klanten. Wij hebben ons iDEAL verkeer ondergebracht bij Multisafepay.
 • Creditcard, Deze manier van betaling is evenals iDEAL door ons ondergebracht bij Multisafepay.
 • Overschrijving, Betalingen van de klant voor haar aankoop middels bank overschrijving dient binnen 7 dagen na aankoop door arcunia te zijn ontvangen. Indien de betaling niet binnen gestelde termijn door arcunia is ontvangen, is zij gerechtigd de aankoop van betreffende klant te annuleren
 • Paypal

2a2; Betaling van aankopen dienen direct in het "checkout" proces te worden voldaan middels één van de betaalopties als in punt 2a1 beschreven. Indien door de klant geen betaling direct volgend op de aankoop wordt gedaan, zal arcunia de betreffende aankoop niet in behandeling kunnen nemen.

2a3; Als gevolg van de wijziging in de algemene voorwaarden per 02-01-2020 van diverse betaalproviders (Met name via Paypal & creditkaart maatschappijen) - E.e.a is niet van toepassing indien de betaling voor de aankoop door koper is voldaan via iDEAL of bankoverschrijving - zullen de betaalkosten welke door deze partijen bij een transactie aan verkoper in rekening zijn gebracht, bij een terugbetaling voor een (deel van een) transactie niet meer aan de verkoper worden verrekend. Derhalve zijn wij genoodzaakt deze kosten (bij retour of annulering, incl. evt. extra kosten voor retour/annulering) ten laste van de koper te brengen.

 • Betalingen zoals met Creditcard óf via iDEAL welke u doet op deze website, verlopen via Multisafepay = www.multisafepay.com.
 • Overschrijving, Deze manier van betalen geniet onze voorkeur, maar verwerking van uw order kan iets langer duren doordat verwerking van uw betaling door de bank enige tijd in beslag neemt en daardoor duurt het ook iets langer voordat u uw bestelling in huis hebt.
 • Betaling bij afhalen.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden na de aankoop van het product niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of door factoren welke de (kost)prijs beïnvloeden zoals de valutakoersen en transportkosten

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.4 Bij reserveringen waarbij nog geen betaling heeft plaatsgevonden voor de/het betreffende product(en), kan de prijs die uiteindelijk gehanteerd wordt, afwijken van het bedrag dat gold ten tijde van de reservering. De uiteindelijke prijs kan fluctueren door externe factoren zoals de valuta koers en transport kosten

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 3 werkdagen te retourneren, mits verkoper hiervan op de hoogte is gesteld. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Arcunia heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 2 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Arcunia. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele, onbeschadigde verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Arcunia er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten en eventuele overige kosten als in punt 4.2 (afbestellen/cancellen) vermeld aan de afnemer wordt terugbetaald. Dit kan geschieden als "shop tegoed" of als geldelijke terug betaling. De uiteindelijke manier van vergoeding, zal met koper helder worden gecommuniceerd, echter de definietve beslissing hierover ligt bij arcunia en is onherroepelijk. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Uw aankoop afbestellen/annuleren/retourneren

Wanneer u uw aankoop bij ons heeft gedaan en uw order staat bij ons in het systeem en uw besluit later dat u uw complete aankoop óf een gedeelte van uw aankoop wilt retourneren/ annuleren, zullen wij dit behandelen als een “retour” van de order. Dit is ook het geval als uw order op dat moment nog niet is verzonden. Loyaltie punten welke u zou hebben ontvangen na acceptatie van uw aankoop, zullen ten aller tijde komen te vervallen, zodra een geheel of gedeelte van een aankoop om welke reden dan ook wordt geretourneerd. Hieronder vallen ook retouren van beschadigde en/of inclomplete producten.

Wanneer uw aankoop inmiddels is verzonden, kunt u het naar ons retourneren op dezelfde manier én in dezelfde toestand, in dezelfde verpakking met de toegevoegde beschermingsmaterialen als dat u het pakket van ons heeft ontvangen. Let wel, het model/de modellen én verpakking moeten in dezelfde staat verkeren zoals het bij ons vandaan is verzonden.Het retourpakket moet binnen 7 (werk)dagen bij ons zijn ontvangen, uitgaande van de datum dat u het pakket van ons heeft ontvangen. De trackinginformatie is hierbij leidend. Enige (nieuwe) schade ontstaan aan het retour gezonden product welke door ons wordt ontvangen zal in rekening worden gebracht bij koper. De bepaling van een evt. schadebedrag ligt bij arcunia en is onherroepelijk. Eventueel betaalde verzendkosten (voor een heen- en evt. retourzending) zullen nimmer door arcunia worden vergoed.

Vervolgens vergoeden wij u de kosten van het model/de modellen minus beschadigde/ontbrekende/veranderde zaken zoals hierboven vermeld exclusief 15% “restocking fee”. Dit geldt voor de modellen welke op voorraad waren op het moment dat u het betreffende model/modellen aankocht. Dit geldt ook wanneer uw aankoop nog niet naar u is verzonden.

Extra notitie; Ieder item dat u heeft aangekocht terwijl het model nog in “pre-order” was én inmiddels door ons is aangekocht voor u bij onze leverancier zal bij afbestelling als hierboven worden behandelt, echter geldt hier een “restocking fee” van 25%.

 • In incidentele gevallen kunnen (pre-order) modellen, welke nog niet door ons ontvangen en verzonden zijn, worden omgeruild voor modellen welke reeds op voorraad zijn tegen een gelijke (totale) waarde. In dat geval zal de "restock fee" niet door Arcunia aan de klant worden doorberekend. Het kan zijn, dat de verzendkosten echter wel moeten worden her-berekend vanwege (veel) zwaardere producten. E.e.a is alleen mogelijk indien goedgekeurd én schriftelijk bevestigd door arcunia.

5. Schade en defecten

5.1 Wij bieden u tot 3 dagen na ontvangst van uw producten de tijd om ons op de hoogte te brengen van schades en defecten aan de producten. Als er door een fout door ons, of een zichtbare grove fout van de producent uw aankoop beschadigd is geraakt, bieden wij u een vervangend product aan (indien aanwezig) óf en tegoedbon ter waarde van het product óf geven wij u uw geld terug zodra het beschadigde item bij ons retour is gekomen. De retourkosten en de daadwerkelijke aflevering van de beschadigde goederen is de verantwoording van de afnemer. Arcunia zal in dit – of elk ander geval – geen retourkosten voor haar rekening nemen. Bezorgkosten van een product dat uiteindelijk retour gestuurd gaat worden, worden door Arcunia nimmer vergoed. Loyaltie punten toegewezen bij acceptatie van uw aankoop, worden niet uitgekeerd wanneer een geheel en/of gedeelte van uw aankoop, om welke reden dan ook, wordt retour gestuurd, al dan niet voor vervanging van een beschadigd/defect of incompleet product.

 

5.2 Iedere schade - dus geen gebrek - dat optreedt nadat uw aankoop door ons is verzonden, zal alleen ter vergoeding in aanmerking kunnen komen indien de klant een verzekerde verzending voor haar order als verzendoptie heeft gekozen. In ieder ander geval kan Arcunia nimmer verantwoordelijk worden gehouden (en/of aanvaarden) voor kapotte, gebroken, losse en/of afgebroken onderdelen, wat zou kunnen resulteren in een schade van welk product dan ook dat u van Arcunia ontvangt. Voor iedere retourzending zal de koper ten aller tijde de goedkeuring daarvoor schriftelijk via email moeten aanvragen en Arcunia moet daarop haar goedkeuring verlenen. Mocht Arcunia het probleem als zijnde de fout van de leverancier aanvaarden, moet het betreffende product retour gezonden worden in passend verpakkingsmateriaal, net zoals u het ontving van ons voor kosten koper.

 

Modellen kunnen nimmer retour gestuurd worden voor de volgende redenen;

 • 1. Plaatsing van de cockpit/ramen, cheatline en/of deuren/raamlijnen o.i.d van het model zitten of te hoog, of te laag op het model. "Uitgesmeerde" prints en/of defecte printing wordt echter wel gezien als een defect.
 • 2. Modellen welke ontvangen worden met losse onderdelen - zoals wieltjes, antenne's vleugels, motoren e.d  welke door transport uit/van het model losgekomen zijn, óf modellen waarvan de wielen niet "rollen". De meeste losgekomen onderdelen zijn meestal eenvoudig weer aan het model te bevestigen d.m.v wat lijm en derhalve geen reden voor retour en/of terugbetaling.
 • 3. Verkeerd geprinte registraties of ieder andere misprint, zelfs als ze afwijken van de advertentie zoals door Arcunia geplaatst.
 • 4. Ieder punt dat niet onder normale licht- en zicht omstandigheden opvalt/kan worden gezien met het blote oog. Bijv. als een kleur “blauw-groen” is in plaats van Turquoise of als de kleur iets afwijkt van hetgeen de koper verwacht.
 • 5. Wij verkopen modellen en geen doosjes. Ondanks dat wij hier ook voorzichtig mee omgaan en verpakken, kan het voorkomen dat u (licht) beschadigde/gedeukte doosjes ontvangt waarin uw model zit. Dit kan ontstaan zijn tijdens transport en is geen reden voor retour en/of terugbetaling van uw aankoop.
 • 6. Verbogen onderdelen zoals wielen, vleugels en antenne's. Dit kan ook ontstaan tijdens transport, maar doordat onze modellen van metaal zijn, is het vrij eenvoudig om deze onderdelen terug in vorm te buigen. Wanneer u dit doet, doe dit dan voorzichtig.
 • 7. Wielen welke de grond niet raken (zweven) wanneer het model op een vlakke ondergrond staat.
 • 8. Ieder ander defect welke zijn oorsprong vindt in het verkeerd omgaan met het model, zoals het (laten) vallen van het model of ieder andere manier van het verkeerd omgaan met een verzamelaars model. Deze verzamelaars modellen zijn geen speelgoed!
 • 9. Donkere en lichte delen in "clear coat", "coroguard" en/of op gepolijste oppervlaktes.
 • 10. Oppervlakte onregelmatigheden welke niet of nauwelijks zichtbaar zijn wanneer het model staat opgesteld op een standaard of op de wielen (bijvoorbeeld aan de onderkant van de vleugels/romp). Dit is inclusief afwijkingen in het gepolijste/geprinte metaal, kleine hoeveelheden lijm/verf welke op het model aanwezig zijn op minder opvallende plaatsen en/of lichte "veegvlekken" van het geprinte oppervlak.
 • 11. Ieder probleem dat niet zichtbaar is bij normale (daglicht) omstandigheden, zonder gebruik te maken van een vergrootglas, camera met(micro) lens en/of "spot light" verlichting. Dit is inclusief lichte krasjes op het model welke niet door de verf gaan. Duidelijke krassen op het printwerk zijn echter wel reden om dit aan ons te melden.

Dit alles klinkt natuurlijk heel stevig, maar uit de praktijk blijkt dat dit soort gevallen zelden of nooit voorkomen. Wij bekijken ieder product voordat het wordt verzonden, zodat veel defecten al kunnen worden ondervangen vóórdat het model naar u wordt verzonden.

Hoe een schade claimen;

Wanneer u (een) model(len) van ons heeft gekocht, welke verzekerd is/zijn verzonden en die beschadigd is/zijn afgeleverd, mail ons dan duidelijke foto's van de punten hieronder beschreven, zodat we een schadeclaim uit uw naam kunnen doen bij de verscheper

Deze bestanden zijn nodig om jouw schadeclaim goed te verwerken.

1.  Een foto van de gesloten verpakking, hoe het pakket is afgeleverd om te kunnen zien of de doos gedeukt/beschadigd is geraakt tijdens transport.
2.  Een foto van het adreslabel duidelijk zichtbaar op de verpakking.
3.  Een foto van het geopende pakket, met het model nog in de doos (incl. de bubblewrap om de modellen en foam bescherming er nog in)
4.  Een foto van alle type binnenverpakkingen die wij hebben gebruikt om uw modellen te beschermen.
7.  Een foto van het gehele beschadigde artikel.
6.  Een detailfoto van de concrete schade.

6. Garantie

6.1 Arcunia garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 De garantietermijn van Arcunia stopt bij het goedkeuren van afnemer met het toegestuurde artikel en is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Arcunia) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan ondernemer met bijgesloten fotomateriaal van desbetreffende gebreken. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan Arcunia schriftelijk te worden gemeld. Bij een eventuele retourzending van de zaken dient dit te geschieden in de originele onbeschadigde verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Arcunia gegrond worden bevonden, zal Arcunia naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Arcunia en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken m.u.v evt. verzendkosten, danwel (naar keuze van Arcunia) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Arcunia gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, (im)materiële- of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Arcunia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste of onbewuste roekeloosheid van afnemer.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Arcunia in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Arcunia en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. E) losse onderdelen (niet afgebroken) welke eenvoudig zelf weer te bevestigen zijn.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Arcunia zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Arcunia slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Arcunia gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Arcunia kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Arcunia en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Arcunia op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Arcunia behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Arcunia gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Arcunia is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arcunia alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arcunia gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Arcunia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Arcunia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan mensen, voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en/of vraag Arcunia via e-mail naar aanwijzingen voor deugdelijk gebruik van afgenomen producten.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Arcunia aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Arcunia zolang de afnemer de vorderingen van ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Arcunia wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Arcunia geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Arcunia of een door ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Arcunia haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Arcunia zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Arcunia.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Arcunia en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden/’s Gravenhage kennis, tenzij Arcunia er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14.Extra bepalende voorwaarden

14.1 De door Arcunia.com - your scale model store aangeboden (miniatuur)artikelen zijn uitsluitend bedoeld als collectie (verzamel) object en geenszins als speelgoed. Derhalve zal Arcunia geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan de betreffende artikelen of wanneer volwassenen, kinderen, dieren, of welk ander (levend)wezen dan ook, letsel of schade ondervind van het spelen met, eten van, vallen over of welke vorm van persoonlijke, financiele (im)materiele schade dan ook, door het anders omgaan met het object als zijnde bedoeld, een verzamel object.

 

15. Gegevensbeheer/Privacy

15.1 Indien u een bestelling plaatst bij Arcunia, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Arcunia. Deze houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens onder geen beding verstrekken aan derden.

15.2 Arcunia respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Andere dan de gegevens welke de klant aan arcunia kenbaar heeft gemaakt voor het correct verwerken van uw aankopen, zoals verzend- en emailadres worden veilig verwerkt via SSL en door ons niet opgeslagen, niet gedeeld met 3e partijen en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de data door de klant is verstrekt.

Tot slot, bedankt voor uw aankoop én vertrouwen.